Samen collectief voorzien

Je oude dag anders regelen

Hoe werkt het

SamenLeven is ontstaan uit het idee dat we gezamenlijk kunnen zorgen voor onze eigen oudedagsvoorziening, georganiseerd door en voor in eerste instantie ondernemers en andere geïnteresseerden.
Inkomen voor later bestaat uit geld waarmee we straks die dingen kunnen doen, die we belangrijk vinden. We moeten steeds langer doorwerken en lopen steeds meer persoonlijk risico bij het reserveren van geld voor later en als ondernemer is het maar de vraag of je dat überhaupt wel doet. Zeggenschap en zelfregie zijn dan belangrijk. Invloed op dat inkomen voor later combineren met praktische wensen en belangen van mensen in jouw eigen omgeving. Door samen met anderen te investeren draag je bij aan een duurzame en circulaire economie voor nu en later. Door bijvoorbeeld te investeren in wegen, energie, woningen en zorg. Want bij die beleggingen heb je zelf, hebben je kinderen, je stad, je buurt ook belang.

Hoe kan ik investeren in energie?
Je koopt een deel van een zonnepark of een windmolen via Samenleven. Dit deel is echt van jou. Als eigenaar krijg je daarom jouw deel van de opbrengsten. De opbrengst kun je gebruiken of verkopen. Voordat de bouw begint zijn er voldoende mensen nodig die een deel willen kopen. Bij kleine groepjes zonnepanelen, moet er €5.000 tot €10.000 bij elkaar gebracht worden. Gaat het om een windmolen, dan kan het wel een miljoen Euro zijn.

Als ik in energie investeer, wat krijg ik dan?
Als je bijvoorbeeld €100 hebt betaald en het hele bedrag was €10.000, dan heb jij 1/100ste deel van het zonnepark in bezit. Een klein deel van de maandelijkse opbrengsten wordt gebruikt voor onderhoud en administratiekosten, de rest wordt voor 1/100ste deel op jouw rekening bijgeschreven. Dit kunt je direct gebruiken om je energierekening te verlagen, of de energieopbrengsten verkopen aan anderen en het geld opzij zetten voor later.

Hoe kan ik investeren in voedsel?
Je kunt een bedrag van € 500 of € 1.000 investeren in een locatie waar voedsel wordt verbouwd. Dit bedrag is nodig om de akker te mogen gebruiken en voedsel te verbouwen. De man of vrouw die op de akker werkt wordt van een deel van de opbrengsten betaald. Direct na start van de deelname krijg je naar eigen keuze: jouw groente- en/of vleesabonnement. Afhankelijk van je eenmalige bijdrage krijg je een recht om wekelijks een kist met groente en/of vlees te halen, rechtstreeks van je eigen stuk land. De inhoud van de kist hangt af van wat er op de locatie voorradig is. Om een akker aan te kopen en te bewerken, zijn er minimaal 200 mensen nodig die mee willen doen.

Als ik in voedsel investeer, wat krijg ik dan?
Groente, aardappelen en vlees waar jij en je gezin van kunnen leven. De prijs ervan is ongeveer hetzelfde als in de supermarkt. Alleen betaal je nu door middel van een eenmalige bijdrage. Je maakt een afspraak met de boer voor een afhaalmoment en hij of zij zorgt ervoor dat de spullen klaar staan. De inhoud van de kist wisselt al naar gelang het seizoen.

Hoe kan ik investeren in woningen?
Je kunt een bedrag tot € 50.000 investeren in een wooncoöperatie. Een wooncoöperatie is een vereniging waarvan de leden de ontwikkeling, bouw en het beheer van de woningen regelen. De wooncoöperatie is eigenaar van de woningen, de leden zijn lid en huren hun woning van deze coöperatie. In plaats van een woning- of appartementsrecht, hebben de leden een huurrecht dat de wooncoöperatie hen verschaft. De leden zijn gezamenlijk eigenaar van de woningen en daarmee ook verantwoordelijk voor de woningen.  

Als ik in woningen investeer, wat krijg ik dan?
Over het bedrag dat je hebt ingelegd ontvang je ongeveer 3% rendement per jaar, dit wordt betaald door de wooncoöperatie uit de ontvangen huurgelden. Het grootste voordeel van investeren in de wooncoöperatie is dat het een woonrecht oplevert. Dat recht is direct of in de toekomst te gebruiken. SamenLeven Nederland ondersteunt wooncoöperaties die betaalbare huurwoningen realiseren mét zorg en gemeenschappelijke voorzieningen. Daardoor zijn deze woningen bijzonder aantrekkelijk om te huren wanneer je ouder wordt of bent.