samen, beter en sneller

Wij investeren onder meer in duurzame mobiliteit en infrastructuur, zoals glasvezelnetwerken. Dit zijn duurzame verbindingen die bedrijven beter en sneller laten functioneren. Dit maakt nieuwe diensten mogelijk en kan onder meer bijdragen aan een duurzame regio, waarin minder transport nodig is en de veiligheid toeneemt. Een belangrijke dienst als domotica is door glasvezel op grote schaal goed toepasbaar, wat bijdraagt aan het wooncomfort en het langer zelfstandig kunnen wonen.

Infrastructuur is een breed begrip, het is een geheel van voorzieningen om een land, organisatie of regio goed te laten functioneren. Het gaat in ieder geval om infrastructuur op een duurzame basis. Wij investeren ook in elektrisch vervoer en veiligefietspaden. De aanleg en het onderhoud van de infrastructuur in jouw regio zijn arbeidsintensief, maar zorgen wel voor een goed functionerende samenleving. Dit maakt infrastructuur een van de hoofdthema’s voor investeringen binnen Samenleven Nederland.