Fontexx Cranes & Access II

Fontexx Cranes & Access II

56%

Aanvullende informatie

De onderneming:Fontexx is de handelsnaam van de groep bedrijven die is ontstaan uit de overname van een van oudsher torenkranen handels- en verhuurbedrijf en een hoogwerkers handels- en verhuurmaatschappij. De eigenaar, Harold Amendt (1967), is gestart als CFO bij de voorloper van deze onderneming en inmiddels zijn deze voortgezette torenkraan- en hoogwerker activiteiten onder zijn leiding inmiddels als ceo/dga uitgegroeid tot een gezonde groep van bedrijven.

De crowdlease lening gaat hij gebruiken voor de aanschaf en verhuur van een Liebherr torenkraan uit 2006.

Samenvatting: • De financiering heeft als doel de aankoop en exploitatie van een Liebherr torenkraan uit 2006 en wordt onderdeel van de verhuurvloot.
• Harold Amendt leidt het bedrijf als ceo heeft mede op basis van zijn ervaring Fontexx succesvol geherstructureerd na de herstart in 2012.
• Het huidige Fontexx bestaat uit de samenvoeging van een torenkranen groep en een hoogwerkers import, verkoop en verhuur activiteit en is een groeiend en gezond bedrijf.
• De risico’s voor de investeerders worden op een acceptabel niveau afgedekt in lijn met de afgegeven risicoclassificatie.

Het Doelbedrag is € 200.000
Het betreft een crowdlease lening gedekt door een pandrecht op de te financieren Liebherr torenkraan. De crowdlease heeft een looptijd van 48 maanden. De rente is 6,0% per jaar over de looptijd. U ontvangt tijdens de hele looptijd een vast bedrag per maand dat bestaat uit rente en aflossing.
Financiële onderbouwing:De gefinancierde machine wordt ingezet in de middellange verhuur termijn, waarbij verwacht wordt dat de cashflow uit de verhuuropbrengsten ruimschoots de verplichtingen van deze financiering kan voldoen. De leningnemer bestaat uit de Fontexx entiteiten en bieden gezamenlijk hoofdelijkheid voor deze financiering. Tevens geeft de onderneming pandrecht af op het object ten behoeve van deze financiering.

Risicoclassificatie: !CP B2 Belangrijke overwegingen die bij de bepaling van de risicoclassificatie zijn meegenomen:

Omgevingsfactoren:
- Volwassen markt, groeiend door huidige opleving in de bouw.

Bedrijfs- en financiële risico's:
- Weer winstgevend vanaf 2019 met voldoende realistische prognose voor komende drie jaar; netto rentedragende schuld/ EBITDA is nu 6,8x (zeer hoog), zou 2,3x worden per ultimo 2019.

Management /Transparantie:
- Ervaren manager die het bedrijf met succes heeft geherstructureerd.