Beleggingen waar jij, je stad, buurt en regio belang bij hebben

SamenLeven Nederland helpt om gezamenlijk te voorzien in basisvoorzieningen voor later. Onze leden zijn eerste instantie zelfstandigen, maar ook andere geïnteresseerden. Zij investeren nu voor later.

Inkomen voor later bestaat uit geld waarmee je straks die dingen kunt doen, die je belangrijk vindt.  Zeggenschap en zelfregie zijn belangrijk. Invloed op dat inkomen voor later combineren met praktische wensen en belangen van mensen in jouw eigen omgeving. Door samen met anderen te investeren in wonen, energie, wegen en zorg, draag je bij aan een duurzame en circulaire economie voor nu èn later. Bij die investeringen heb je zelf, je kinderen, je stad, je buurt belang. Het levert rendement in geld op, maar in de vorm van basisivoorzieningen, ook in natura.