Voor wie samen duurzaam wil investeren

en inkomen voor de toekomst wil

Voor wie

SamenLeven Nederland is een coöperatie voor zelfstandige ondernemers en eigenaren van kleine ondernemingen/DGA’s. Samen investeren zijn in de ontwikkeling van hun eigen regio. Daarmee versterken zij de economie en indirect hun eigen onderneming. Door samen te investeren in duurzame projecten voegen zij waarde toe aan de samenleving. Deze projecten leveren rendement in geld op en in natura. Juist door rendement in natura te krijgen, kunnen zij daarmee in hun basisbehoeften voor later voorzien.
Ook particulieren die bijvoorbeeld als gevolg van carrièrebreuken of verlofperiodes onvoldoende inkomen voor later hebben gespaard, kunnen lid worden van onze coöperatie.