Veel DGA-ers hebben hun inkomen voor later

onvoldoende geregeld. SamenLeven is voor hen heel geschikt.

Je bent DGA

Wij richten ons op DGA ondernemers. Ook zij hebben vaak geen of onvoldoende inkomensvoorziening voor later. Precieze oorzaken zijn daar niet altijd voor aan te wijzen. Wij bieden  transparantie, nabijheid en direct eigenaarschap over het geld dat je investeert, over de doelen waarin je inversteert, zodat je grip houdt op je eigen geld.

Verenigd in een eigen coöperatie

Wij bieden met onze coöperatie zelfstandige ondernemers, zoals boeren, tuinders, aannemers, installatiebedrijven, winkeleigenaren, concrete producten en diensten, waarmee zij hun inkomenspositie voor later kunnen versterken. Het gaat om producten en diensten die in de regionale reële economie voorkomen. Door gezamenlijk te investeren en daarbij rekening te houden met jouw wensen en behoeften, zorgen wij voor een inkomensvoorziening voor later die past bij jouw persoonlijke levensloop.

Samen de regio versterken

Te denken valt aan investeringen in bedrijven, voedsel, energie, wegen, woningen en zorg en maatschappelijk vastgoed. Deze investeringen versterken de lokale economie en vormen tevens prima invulling van je eigen inkomensvoorziening. Dat kan doordat je rendement in de vorm van euro’s ontvangt als in de vorm van rendement in natura. Daarmee kun je in je basisbehoeften voorzien.