Wij

Van links naar rechts: Marc Simon Visser, Tjandra Onken, Arnoud Ringelberg, René Schalk. Wij zijn allemaal werkzaam in de pensioensector of er mee verbonden en we signaleren naast de discussie over de houdbaarheid van het huidige pensioenstelsel, een aantal maatschappelijke trends zoals de groeiende behoefte aan zelfregie, toename van kleinschalige coöperatieve initiatieven, bewustwording om anders met onze planeet en dichterbij de eigen regio om te gaan.  Wij denken dat SamenLeven een antwoord is op onze veranderende samenleving. Een andere manier om te voorzien in je oude dag, waarin geld nog steeds de basis vormt maar de nadruk veel meer komt te liggen op het voorzien in bepaalde basisbehoeften zoals voedsel, mobiliteit en energie. SamenLeven is ontstaan uit het idee dat we gezamenlijk kunnen zorgen voor onze eigen oudedagsvoorziening.

Samenleven is een coöperatie

Door de organisatie op te zetten in de vorm van een coöperatie heeft ieder lid evenveel zeggenschap en inbreng in de uiteindelijke vormgeving. Daarnaast hopen we dat de coöperatieve vorm ook bijdraagt aan een gevoel van gemeenschappelijkheid, zorgzaam zijn voor elkaar zodat ook een basisbehoefte als het hebben van sociale contacten, in strijd tegen eenzaamheid, geborgd wordt.

Wij als initiatiefnemers trappen af op basis van ideeën van ondernemers uit de regio Rivierenland. Daar starten we dan ook de eerste SamenLeven coöperatie, maar we staan open voor groei in andere regio’s van Nederland. Vandaar SamenLevenNederland.

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over onze achtergrond, drijfveren of bijdragen aan de verdere ontwikkeling, neem contact met ons op.