Wij

Van links naar rechts: Marc Simon Visser, Tjandra Onken, Arnoud Ringelberg, René Schalk.

Kijk hier om te zien wat ons drijft ons in te zetten voor SamenLeven Nederland.


Onze achtergrond

Wij zijn allemaal werkzaam in de pensioensector. We signaleren naast de discussie over de houdbaarheid van het huidige pensioenstelsel een aantal maatschappelijke trends:

  • de groeiende behoefte aan zelfregie,
  • toename van kleinschalige coöperatieve initiatieven,
  • bewustwording om duurzamer met het klimaat om te gaan

Wij denken dat SamenLeven een antwoord is op onze veranderende samenleving. Een andere manier om te voorzien in je oude dag, waarin geld de basis vormt voor je financiële toekomst, maar de nadruk  meer komt te liggen op het voorzien in bepaalde basisbehoeften, zoals

  • voedsel
  • wonen en zorg
  • mobiliteit en
  • duurzamen energie

SamenLeven is ontstaan uit het idee dat we gezamenlijk kunnen zorgen voor onze eigen oudedagsvoorziening. Ieder voor zich, maar mèt z’n allen wanneer dat beter werkt.

Samenleven is een coöperatie

Door de organisatie op te zetten in de vorm van een coöperatie heeft ieder lid evenveel zeggenschap en inbreng in de uiteindelijke vormgeving. Daarnaast hopen we dat de coöperatieve vorm ook bijdraagt aan een gevoel van gemeenschappelijkheid, zorgzaam zijn voor elkaar zodat ook een basisbehoefte als het hebben van sociale contacten, in strijd tegen eenzaamheid, geborgd wordt.

Wij als initiatiefnemers trappen af op basis van ideeën van ondernemers uit de regio Rivierenland. Daar starten we dan ook de eerste SamenLeven coöperatie, maar we staan open voor groei in andere regio’s van Nederland. Vandaar SamenLevenNederland.

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over onze achtergrond, drijfveren of bijdragen aan de verdere ontwikkeling, neem contact met ons op.